Volný radikál

Volné radikály - velmi nestabilní molekuly, které mohou reagovat s ostatními molekulami v buňce (např. DNA) a poškodit je. Vznikají v organismu přirozeně během metabolických pochodů, při obraně před bakteriemi, při expozici ultrafialovému záření. Větší množství volných radikálů vzniká v těle také v průběhu nemoci, fyzické a psychické zátěži nebo vlivem znečištěného životního prostředí. Bohužel i lidstvo samo je velkým tvůrcem volných radikálů. 

Volné radikály mají v poslední dráze elektronového obalu jeden nebo více nepárových elektronů a snaží se získávat jiný elektron do páru ve svém okolí. Novým volným radikálem se pak stává molekula, která elektron ztratila, a tak to pokračuje stále dál. Volné radikály mají v těle i svou pozitivní úlohu až do doby, než je jich nadbytek. Každá lidská buňka je za den napadena desítkami tisíci volnými radikály, které jsou likvidovány antioxidanty. Antioxidanty jsou protipólem volných radikálů v těle. Problém nastává v okamžiku, kdy vznikne nerovnováha a převaha volných radikálů nad antioxidanty a vzniká tzv. oxidační stres. Pokud antioxidační ochrana nestačí, vznikají mutace, z nichž některé mohou být počátkem nádorového bujení.