SHBG

SHBG (sex hormone-binding globulin) je speciální globulin, který váže sexuální hormony, aby mohly být transportovány krví do tkání. Je nejvýznamnějším transportním proteinem estrogenu, testosteronu a dalších androgenů v krvi a zároveň hlavním faktorem regulujícím jejich distribuci mezi volnou a vázanou formou hormonu. Je syntetizovaný v játrech. Váže se vysokou afinitou na testosteron i 5 alfa dihydrotestosteron (účinnou formu testosteronu), s nižší afinitou také estradiol. Obecně mají ženy větší množství než muži. Sexuální hormony mohou být vázány v krvi na SHBG, zbývající množství pak na albumin. Zbývající množství je volná, biologicky aktivní frakce hormonu a představuje pouze několik procent z celkové hodnoty.