Nativní

Nativní neboli přirozený, původní. V technologii potravin se jedná o přenesený význam slova, kdy je vstupní surovina šetrně zpracována tak, aby se její původní nutriční potenciál co nejméně znehodnotil.