Mitochondrie

Mitochondrie je centrum tvorby i zásoby energie v buňce. Je to organela kulovitého nebo protáhlého tvaru, která je ohraničena dvěma membránami a vyplněna prostorem označovaným jako matrix. Vnější membrána je bohatě zřasena a poskytuje tak velký povrch pro průběh zásadních chemických pochodů. Ve vnitřním matrix je lokalizována řada enzymů zajišťujících průběh reakcí energetického metabolismu.

Každá buňka v těle obsahuje obrovské množství mitochondrií, čím více je její funkce energeticky náročná, tím více mitochondrií v ní nalezneme. Živiny (především glukóza a mastné kyseliny) se mitochondriích oxidují (spalují se) a finálním produktem celé řady na sebe navazujících reakcí je univerzální zásobárna energie ATP. Protože mitochondrie při tvorbě energie spotřebovává kyslík a uvolňuje naopak oxid uhličitý, byl celý proces označen jako buněčné dýchání.