Aminokyseliny

Aminokyseliny jsou látky, které tvoří základní stavební jednotku peptidů a bílkovin. Štěpením bílkovin vznikají nejdříve peptidy a dalším štěpením základní stavební kameny – aminokyseliny. Stavba a pořadí aminokyselin v konkrétní bílkovině je pak dána genetickým kódem. V živých organismech můžeme najít základních 21 aminokyselin schopných tvořit bílkoviny. Z toho 13 si jich naše tělo dokáže vytvořit samo, zbývajících 8 je tzv. esenciálních a jsme odkázáni na pravidelný příjem potravou.