Slovník pojmů

A C E G K L M N O S V

Aminokyseliny

Aminokyseliny jsou látky, které tvoří základní stavební jednotku peptidů a bílkovin. Štěpením bílkovin vznikají nejdříve peptidy a dalším štěpením základní stavební kameny – aminokyseliny. Stavba a pořadí aminokyselin v konkrétní bílkovině je pak…

Antioxidanty

Antioxidanty jsou látky, které neutralizují volné radikály tím, že jim darují své „volné“ elektrony, ale sami i poté zůstávají stabilní molekulou. Dochází tak k zastavení řetězové reakce oxidativního poškození organismu. Mezi nejznámější…

ATP

ATP (z angl. adenosintriphosphate) je chemická struktura (univerzální zdroj energie), která buňkám umožňuje plnit fyziologické pochody v těle, například obnovu a růst buněk, šíření nervových vzruchů, vytváření stavebních molekul, svalovou kontrakci a…