Slovník pojmů

A C E G K L M N O S V

Aminokyseliny

Aminokyseliny jsou látky, které tvoří základní stavební jednotku peptidů a bílkovin. Štěpením bílkovin vznikají nejdříve peptidy a dalším štěpením základní stavební kameny – aminokyseliny. Stavba a pořadí aminokyselin v konkrétní bílkovině je pak…

Antioxidanty

Antioxidanty jsou látky, které neutralizují volné radikály tím, že jim darují své „volné“ elektrony, ale sami i poté zůstávají stabilní molekulou. Dochází tak k zastavení řetězové reakce oxidativního poškození organismu. Mezi nejznámější…

ATP

ATP (z angl. adenosintriphosphate) je chemická struktura (univerzální zdroj energie), která buňkám umožňuje plnit fyziologické pochody v těle, například obnovu a růst buněk, šíření nervových vzruchů, vytváření stavebních molekul, svalovou kontrakci a…

Cirkadiánní rytmus

Cirkadiánní rytmus je fyziologický proces který probíhá v našem těle (z lat. circa = „okolo“, „během“, dies = „den“) a je regulovaný slunečním světlem. Udavačem rytmu jsou změny koncentrace melatoninu, hormonu produkovaného…

Esenciální

Esenciální - důležitý, podstatný, základní. V případě esenciálních aminokyselin, mastných kyselin apod. se jedná o látky, které si organismus nedokáže vytvořit a jsme odkázáni na příjem z vnějších zdrojů. 

Glykemický index

Glykemický index (GI) je měřítkem toho, jak rychle nám konkrétní potravina zvýší hladinu cukru v krvi (glukózy). GI mají pouze potraviny obsahující sacharidy, potraviny jako oleje, tuky, maso nebo vejce GI nemají. Obecně platí, že potraviny s nízkým…

Kortizol

Kortizol je hlavní glukokortikoidní hormon produkovaný kůrou nadledvin z cholesterolu. Významně ovlivňuje metabolismus bílkovin, tuků i sacharidů, další funkcí je regulace krevního tlaku a má tlumivý vliv na imunitní systém. Hlavními stimuly pro jeho…

L-Karnitin

Karnitin, známý jako L-Karnitin nebo levokarnitin. Je to neesenciální aminokyselina, kterou si organismus dokáže vyrobit sám v játrech z jiných aminokyselin, popřípadě jej přijímáme z potravin živočišného původu. Hlavní funkcí je transport…

Liposom

Liposom je mikroskopická částice dopravující výživné látky do organismu, respektive přímo do buněk. Jde v podstatě o dutinu ohraničenou většinou dvojitou vrstvou fosfolipidů, které jsou složením vlastní našemu tělu. Stejná vrstva tvoří například…

Melanin

Melanin – biologický pigment vyskytující se v těle živočichů, rostlin a prvoků. U člověka je zodpovědný za barvu kůže a vlasů a současně poskytuje tělu přirozenou ochranu před ultrafialovým zářením. Je produkován kožními buňkami melanocyty…

Mitochondrie

Mitochondrie je centrum tvorby i zásoby energie v buňce. Je to organela kulovitého nebo protáhlého tvaru, která je ohraničena dvěma membránami a vyplněna prostorem označovaným jako matrix. Vnější membrána je bohatě zřasena a poskytuje tak velký…

Nativní

Nativní neboli přirozený, původní. V technologii potravin se jedná o přenesený význam slova, kdy je vstupní surovina šetrně zpracována tak, aby se její původní nutriční potenciál co nejméně znehodnotil. 

Oxidační stres

Oxidační stres (nebo oxidativní stres) je nerovnováha mezi produkcí volných radikálů v těle a schopností organismu se s nimi vyrovnat prostřednictvím antioxidantů, které neutralizují jejich škodlivý vliv.

SHBG

SHBG (sex hormone-binding globulin) je speciální globulin, který váže sexuální hormony, aby mohly být transportovány krví do tkání. Je nejvýznamnějším transportním proteinem estrogenu, testosteronu a dalších androgenů v krvi a zároveň…

Volný radikál

Volné radikály - velmi nestabilní molekuly, které mohou reagovat s ostatními molekulami v buňce (např. DNA) a poškodit je. Vznikají v organismu přirozeně během metabolických pochodů, při obraně před bakteriemi, při expozici ultrafialovému záření.…